Senečák

Je plzeňská skautská klubovna ležící u stejnojmenného rybníka. V dopoledních hodinách zde funguje Lesní školka Medvíďata (www.skolka.skauting.cz ),  odpoledne se zde konají schůzky několika skautských oddílů ze střediska Stopa (www.stopaplzen.skauting.cz ) a Limba (www.limba.skauting.cz ).  

O víkendu lze základnu využívat k oddílovým a střediskovým výpravám,  pořádání vzdělávacích nebo zážitkových kurzů a seminářů. Dále je zde možné využít zázemí například pro jednodenní závody apod.
V letních měsících se zde konají příměstské tábory.
 

Zarezervujte si termín a budeme se na Vás těšit!