O klubovně

Skautská základna Senečák ležící u stejnojmenného rybníka na severním předměstí Plzně. V dopoledních hodinách zde funguje Lesní školka Medvíďata (www.skolka.skauting.cz ),  odpoledne se zde konají schůzky několika skautských oddílů ze střediska Stopa (www.stopaplzen.skauting.cz ) a Limba (www.limba.skauting.cz ).  

O víkendu lze toto místo využívat k oddílovým a střediskovým výpravám, pořádání vzdělávacích nebo zážitkových kurzů či seminářů. Dále je možné využít zázemí například pro jednodenní závody apod. V letních měsících se zde konají příměstské tábory.

Na základně může být ubytováno až 50 lidí.

 

 • cesta na klubovnu
  • jak se k nám dostat vlakem, autobusem, autem
    
 • vybavení
  • co si musíte přivést s sebou a co na klubovně je
    
 • okolí
  • jaké hry a programy si můžete připravit, kam vyrazit na procházku

Na klubovnu je možné přijet i se psem pod podmínkou zachování původního stavu klubovny. Z nařízení města Plzně vyplývá zákaz volného pobíhání psů na písečné pláži Seneckého rybníka a pohyb ve vodě (MAPA)